ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

23.09.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/38 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ