ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Հանրապետության հրապարակ» մետրոյի կայարանի վերգետնյա հատվածի քարե շինության վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակում

13.07.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/4  ծածկագրով   «Հանրապետության հրապարակ» մետրոյի կայարանի վերգետնյա հատվածի քարե շինության վերանորոգման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ