ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի հ.63, Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.հ. 137, 143, 144, 146 և 147 մանկապարտեզների հիմնանորոգման և բակերի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

23.09.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/43 ծածկագրով Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հ.63, Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.հ. 137, 143, 144, 146 և 147 մանկապարտեզների հիմնանորոգման և բակերի բարեկարգման նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ