ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի արտադրական մասնաշենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

21.01.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/14  ծածկագրով  Երևան քաղաքի «Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի արտադրական մասնաշենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ