ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հենապատերի վերանորոգման և մետաղական ցանկապատերի վերանորոգման և ներկման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

10.07.2020

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/43  ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հենապատերի վերանորոգման և մետաղական ցանկապատերի վերանորոգման և ներկման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների  ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարությունը և  հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով