ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավան վարչական շրջանի մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման, թեքահարթակների կառուցման և եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

11.08.2020

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/69 ծածկագրով  Ավան վարչական շրջանի մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման, թեքահարթակների կառուցման և եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հրավերները:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ