ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի սալապատ տարածքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

10.08.2020

Արաբկիր վարչական շրջանի սալապատ տարածքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/79 մրցույթի հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ