ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավտոմեքենաների նորոգում

08.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/114  ծածկագրով ավտոմեքենաների նորոգման ծառայությունների ձեռքբերում


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ