ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հերթերի կառավարման համակարգի ծրագրային ապահովման ծառայությունների ձեռքբերում

01.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/135 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հերթերի կառավարման համակարգի ծրագրային ապահովման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ