ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Թարգմանչական ծառայությունների ձեռքբերում

03.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/138 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ