ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքային աղբավայրի տարածքում ցանկապատի, պահակակետի, լվացման կետի և ախտահանման տաշտակի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն

15.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/139 ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքային աղբավայրի տարածքում ցանկապատի, պահակակետի, լվացման կետի և ախտահանման տաշտակի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր