ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հյուրանոցային ծառայությունների ձեռքբերում

12.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/143՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հյուրանոցային ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր