ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

12.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/144 ծածկագրով սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում