ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

02.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/158 ծածկագրով մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ