ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մշակութային միջոցառումների իրականացում («Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության ձևավորման և դրոշակազարդարման)

22.08.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/166 ծածկագրով մշակութային միջոցառումների իրականացման («Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության ձևավորման և դրոշակազարդարման) ծառայությունների ձեռքբերման գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ