ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

20.09.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/184 ծածկագրով մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ