ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

05.05.2020

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/165 ծածկագրով Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ