ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ, Արաբկիր և Շենգավիթ վարչական շրջանների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

20.05.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/174՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Արաբկիր և Շենգավիթ վարչական շրջանների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ