ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի կարիքների համար փաստաթղթերի կարման և կազմման ծառայությունների ձեռքբերում

08.07.2020

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի կարիքների համար փաստաթղթերի կարման և կազմման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/226

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ