ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերում

10.08.2020

Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/239 մրցույթի հղումը: