ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքերի վերելակների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացություն

16.09.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/251  ծածկագրով Էրեբունի   վարչական շրջանի վարչական շենքերի վերելակների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ