ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրքերի կարման ծառայություններ

17.02.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/66 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրքերի կարման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ