ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայություններ

27.11.2020

Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/16  մրցույթի հղումը: