ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ձայնային ազդանշանային էլէկտրոշչակի և ազդարարման համակարգի հեռահար կառավարման բլոկի ձեռքբերում

29.10.2020

ԵՔ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20/5 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ձայնային ազդանշանային էլէկտրոշչակի և ազդարարման համակարգի հեռահար կառավարման բլոկի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ