ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրոնային ծառայություններ

Երևանի ինտերակտիվ բյուջե

ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխվածություն

Իրականացված և նախատեսվող ծախսերը առցանց

Գույքահարկի, հողի հարկի և աղբահանության վճարի պարտքի հարցում

«Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային կառավարման համակարգ

Առցանց հերթագրում

Երեխայի հերթին հետևելու հնարավորություն

Գույքահարկի և հողի հարկի տեղեկատվության հարցում

Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի պարտքի հարցում

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները պետհամարանիշներով

Վճարովի ավտոկայանատեղերի իրավախախտումները Փին-կոդերով

Գույքահարկի պարտքի հարցում և վճարում փին֊կոդերով

Շինարարական թույլտվությունների առցանց համակարգ

Գրանցում և շինարարության թույլտվության ստացում 30 օրվա ընթացքում