ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կրթություն

Վարչության գործառույթներ

Հանրակրթության վարչությունն ապահովում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության կրթական հաստատություններում պետական կրթական քաղաքականության իրականացումը՝ դպրոցական և նախադպրոցական բաժինների գործունեությամբ:


Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 155 հանրակրթական դպրոց (hիմնական դպրոց՝ 140, միջնակարգ դպրոց՝ 13, որից 2-ը՝ կրթահամալիր` «Հ.Կոջոյան», հ.8 հատուկ, և 2 հատուկ դպրոց) և 160 մանկապարտեզ:


Դպրոցներում ուսումնասիրվող հիմնական օտար լեզուներն են՝ ռուսերենը, անգլերենը, ֆրանսերենը և գերմաներենը: Ուսումնասիրվում են նաև պարսկերեն, չինարեն, իտալերեն, իսպաներեն:


Ներառական կրթություն է իրականացվել 54 դպրոցում և 8 մանկապարտեզում: Երևանում 2019 թվականից կսկսվի համընդհանուր ներառման ծրագրի իրականացման գործընթացը:

 

2018 թվականին կատարված աշխատանքներ


Աշխատանքները միտված են եղել Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցներում սովորողների հմտությունների, կարողությունների և արժեքային համակարգի ձևավորմանը, մրցունակ կրթության ապահովմանը.
• Շարունակվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների ատեստավորումը։ Վերապատրաստվել և պարզ ընթացակարգով ատեստավորվել են 1087 ուսուցիչ: Հանրակրթական հաստատության ուսուցչի որակավորման 1-ին աստիճանի տարակարգ են ստացել 64, իսկ 2-րդ աստիճանի տարակարգ՝ 5 մանկավարժներ:
• Դասապրոցեսը արդիական մեթոդներով անցկացնելու նպատակով դպրոցները համալրվել են նոր սերնդի համակարգիչներով, էլեկտրոնային գրատախտակներով և այլ միջոցներով:
• Շարունակվել է համագործակցությունը հանրակրթության վարչության և «ԿՏԱԿ»-ի միջև:
• Վարչական շրջանների կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինների պետերի հետ կազմակերպվել են ամենամսյա աշխատանքային խորհրդակցւթյուններ՝ առկա խնդիրների լուծման նպատակով:
• Դպրոցներում ներդրվել է ֆինանսաձեռնարկատիրական կրթության փորձնական փուլը՝ սովորողների մեջ ձեռնարկատիրական մտածելակերպ խթանելու նպատակով (հ.հ.33,51,78, 89, 125,136 դպրոցներ):
• Տնօրենները, փորձի փոխանակման նպատակով, պարբերաբար ներկայացրել են դպրոցների զարգացման ծրագրերի կատարողականը: Գործընթացը շարունակական է:
• Իրականացվել են Երևան քաղաքի «Տարվա լավագույն տնօրեն, ուսուցիչ, դաստիարակ» մրցույթները և ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հայտարարված հանրապետական նույնանուն մրցույթների երևանյան փուլը:
Մրցույթների արդյունքում՝
«Երևան քաղաքի լավագույն դաստիարակ»- Էլլա Հովսեփյան (Երևանի հ.162 մանկապարտեզի երաժշտության դաստիարակ),
«Երևան քաղաքի լավագույն ուսուցիչ»- Հռիփսիմե Ավագյան (Ա.Սախարովի անվան հ.69 հիմնական դպրոցի«Մաթեմատիկա» առարկայի ուսուցիչ),
«Երևան քաղաքի լավագույն տնօրեն» - Լիլիթ Անտոնյան( Ս.Բյուրատի անվան հ.125 հիմնական դպրոց):
Մրցույթին մասնակից մյուս ուսուցիչները խրախուսվել են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից:
• Երևանի քաղաքապետարանի 54 դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 2177 աշակերտի համար իրականացվել է ներառական կրթություն: Նրանց հետ աշխատել են հոգեբաններ, լոգոպեդներ, սուրդո մանկավարժներ, տիֆլո մանկավարժներ և սոցիալական աշխատողներ:
• Երևանի քաղաքապետարանի և «Առաքելություն Արևելք» մարդասիրական օգնության կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի միջև ստորագրվել է «Միասին ապրել, միասին սովորել» ծրագրին օժանդակելու վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը՝ Երևան քաղաքում ներառական որակյալ կրթության միջոցով երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման համար:
• Երևան քաղաքում համընդհանուր ներառականության համակարգի ներդրման ծրագրի շրջանակում «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և «Առաքելություն Արևելք» մարդասիրական օգնության կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի համագործակցությամբ իրականացվել են հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների՝ ներառական կրթության տեսության և կիրառման հարցերով վերապատրաստումներ:
• Ներառական կրթության ոլորտում առկա միջազգային փորձին, մասնավորապես ԱՄՆ-ի կրթական հաստատություններում իրականացվող ներառականության գործընթացին ծանոթանալու նպատակով ԵՊՄ և ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարանների համագործակցությամբ Երևանում կազմակերպվել է միջազգային գիտաժողով, ինչպես նաև նշված հաստատությունների դասախոսները անցկացրել են վարպետաց դասեր՝ ուսուցիչների, բազմամասնագիտական թիմերի մասնագետների համար:
• Բուժքույրերի համար անցկացվել են վերապատրաստման դասընթացներ՝ «Դպրոցահասակ երեխաների առողջության բարելավումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակում:
- Համակարգվել են սիրիահայ երեխաների ինտեգրման նպատակով դպրոցներում իրականացված ծրագրերը, հետևողական աշխատանք է տարվել նրանց հասանելի դարձնել արևելահայերենը և ռուսաց լեզուն: Կազմակերպվել են մշակութային միջոցառումներ, ճանաչողական էքսկուրսիաներ: Սիրիահայ երեխաները գործուն մասնակցություն են ունեցել ասմունքի, շարադրության և համաքաղաքային այլ մրցույթների:


Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադան

• «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», «Աստղագիտություն», «Ինֆորմատիկա» առարկաների օլիմպիադան իրականացվել է առցանց:
Օլիմպիադայի տարածքային փուլին մասնակցել են 7985 սովորող, քաղաքային փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել 2245 սովորող, իսկ հանրապետականին՝468:
Դիպլոմակիրներ են 314 աշակերտներ, որոնցից՝
1-ին կարգ՝ 44 աշակերտ,
2-րդ կարգ՝ 126 աշակերտ,
3-րդ կարգ՝ 144 աշակերտ:
Առաջին կարգի դիպլոմների արժանացած սովորողները պարգևատրվել և խորհրդանշական նվերներ են ստացել քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ:
• Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ շախմատի հանրապետական օլիմպիադայի քաղաքային փուլը: Առաջին, երկրորդ երրորդ տեղեր են գրավել համապատասխանաբար՝ Երևանի «Ուսում», Բ. Ժամկոչյանի անվան հ.119 և հ.181 դպրոցները:
• Համակարգվել են սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորմանն ուղղված աշխատանքները,ծրագրվել և իրականացվել են.
- Հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան տարեթվերին, հայ նշանավոր անհատների հոբելյաններին նվիրված համաքաղաքային միջոցառումներ (Հայոց պետականության վերածնունդ.Մայիսի 28.1918թ., ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է «Սարդարապատից Արցախ» նկարչական մրցույթ – ցուցահանդես, Էրեբունի – Երևան 2800-ամյակի ծրագրով դպրոցներում կազմակերպվել է ուսումնասիրություն՝ «Երևանագիտության» թեմայով, «Երևանը լուսանկարներում» և «Երևանագիտություն» մրցույթները՝ սովորողների գիտելիքները համայն հայության մայրաքաղաքի մասին հարստացնելու և նրանց մեջ պատասխանատվության ու սիրո զգացում սերմանելու նպատակով):
- Մայրենիի, Հայոց բանակի և Գիրք նվիրելու օրերին նվիրված ամենամյա համաքաղաքային միջոցառումներ:
Պաշտպանության նախարարության հետ դպրոցականների և զինվորների համատեղ միջոցառումներ՝ Հայոց բանակի ստեղծման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ:
- Ապրիլյան ազատամարտի մասնակիցների հիշատակին նվիրված միջոցառումներ՝ որպես նրանց հավերժական ներկայության խորհրդանիշ (Արմենակ Ուրֆանյանի անունով հրաձգարան՝ հ. 35 դպրոցում, Ռոբերտ Աբաջանյանին նվիրված հուշ-դաս՝հ.147 դպրոցի հուշարձանի մոտ):
- Հանրակրթության վարչության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի համագործակցությամբ Աստվածաշնչյան գիտելիքների վիկտորինա, ինչպես նաև մայրաքաղաքի ստեղծագործական միությունների, մշակութային տարբեր օջախների (ՀՀ գրողների միություն, Հայոց ցեղասպանության, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտներ, թանգարաններ, տուն-թանգարաններ, Մատենադարան, գրադարաններ) հետ հայրենաճանաչության դասեր, «Կլոր սեղաններ, «Լավագույն ընթերցող» մրցույթներ և այլն:
- ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված` Երևանի դպրոցականների մարզական և Ազգային ժողովի գավաթի կիսաեզրափակիչ խաղերը: 

 

Դպրոցական բաժնի՝ 2019թ. նախատեսվող աշխատանքներ


Առաջնահերթ է Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթական դպրոցներում մրցունակ կրթության, սովորողների կողմից՝ պետական կրթական չափորոշիչներով ներկայացվող գիտելիքների յուրացման ապահովումը:
• Դասապրոցեսի արդիականացման, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման ծավալների ընդարձակման նպատակով ՝
• «Ինֆորմատիկական տեխնոլոգիաների ձեռնարկատիրական միություն» ՀԿ- ի համագործակցությամբ դպրոցներում իրականացվելու են ինժեներական խմբակ-լաբորատորիաների (ռոբոտաշինություն) ստեղծման աշխատանքներ:
Միջմշակութային համագործակցությունը խթանելու նպատակով՝ համաձայնագրերով նախատեսված դպրոցներում շարունակվելու են ֆրանսերենի խորացված ուսուցում (առարկան ուսումնասիրվելու է 2-րդ դասարանից` ուսումնական համապատասխան բազայի ապահովումով):
Համագործակցության ծրագրերի շրջանակում իրականացվելու են օտար լեզուներ դասավանդող ուսուցիչների վերապատաստման և փորձառության կազմակերպում՝ համապատասխան լեզվով խոսող երկրում(Ռուսաստան, Ֆրանսիա,Գերմանիա, Իրան և այլն), ինչպես նաև ուսուցիչների և աշակերտների փոխայցելություններ:
Երևանի հանրակրթական դպրոցներում համընդհանուր ներառական կրթությունը՝ որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունք, ապահովելուն զուգահեռ շարունակվելու են մասնագետների, դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների վերապատրաստումները՝ համապատասխան կազմակերպությունների աջակցությամբ: Հանձնարարվել է տնօրեններին՝ նախահաշիվները կազմելիս նկատի ունենալ համընդհանուր ներառման գործընթացի իրականացման համար դպրոցում իրականացվելիք հարմարեցման աշխատանքները:
Կազմակերպվելու են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և երևանյան դպրոցների (ըստ համայնքների՝ քույր դպրոցներ) փորձի փոխանակում, աշակերտների և ուսուցիչների ճանաչողական փոխայցելություններ:
Ապահովվելու է «Երևանի և Սանկտ Պետերբուրգի տնօրենների ասոցիացիայի» համագործակցության ծրագրի շարունակականությունը:
Համապատասխան ժամանակացույցով իրականացվելու է «Վարպետաց դասերի» կազմակերպումը՝ «ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ», «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» կոչումներով, «Մովսես Խորենացի» մեդալակիր, ինչպես նաև նորարարական փորձով հայտնի մանկավարժների կողմից.
• Դպրոցների տնօրենների փորձի փոխանակում:
• «Լավագույն տնօրենի» փորձի մասսայականացում:
Կազմակերպվելու են կրթության ոլորտի զարգացման խնդիրներով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և դպրոցների տնօրենների հանդիպումներ, «Կլոր սեղաններ»՝ կրթության որակի գնահատման և վերլուծության փորձի փոխանակման նպատակով:


Սովորողի արժեքային համակարգի ձևավորման աջակցություն


Իրականացվելու են (համապատասխան ժամանակացույցով) հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան տարեթվերին, հայ նշանավոր անհատների հոբելյաններին նվիրված դպրոցական,ինչպես նաև համաքաղաքային միջոցառումներ.
• Հայոց բանակին նվիրված դպրոցական միջոցառումներ:
• Մայրենիի օր:
• Հովհաննես Թումանյան- 150:
• Կոմիտաս- 150:
• Ակսել Բակունց-120:
• Սիլվա Կապուտիկյան- 100:
• Պարույր Սևակ – 95
• Ալ.Պուշկին- 220
• ՀՀ անկախություն-28:

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն


Ոլորտի՝ Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 011 514-249 (նախադպրոցական բաժին), 011 514-250 (դպրոցական բաժին) հեռախոսահամարներով:

Դպրոցների և մանկապարտեզների մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք Երևանի քաղաքապետարանի yerevan.am պաշտոնական կայքի «կրթություն» բաժինը: 
Կրթության մասին ՀՀ օրենսդրությանը վերաբերող հարցերի մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ այցելելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքէջ՝ edu.am:

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
հանրակրթության վարչություն 

Լուսանկարներ