ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունու համատիրություններ

«Արցախ 4» համատիրություն
Նախագահ` Գրիգորյան Իսկուհի
Հասցե` Արցախ 6ա
Հեռախոս`43-65-42

 

«Սասունցի Դավիթ» համատիրություն
Նախագահ` Սարգսյան Վերա
Հասցե` Արցախի փող. 20
Հեռախոս` 43-86-32

 

«Մուշ» համատիրություն
Նախագահ` Մարտիրոսյան Ժիրայր
Հասցե` Ներքին Արեշ 35 փող. 127/2
Հեռախոս` 47-00-25

 

«Ն.Արեշ 35 փող. 125/3» համատիրություն
Նախագահ` Հովհաննիսյան Ժորա
Հասցե` Ներքին Արեշ 35 փող. 125/3
Հեռախոս` 47-49-22

 

«Ն.Արեշ 35 փող. 127/3» համատիրություն
Նախագահ` Սուրբնշանյան Սոնա
Հասցե` Ն. Արեշ 35 փող. 127/3
Հեռախոս` 47-48-30


«Արգիշտի» համատիրություն
Նախագահ` Քալանթարյան Շուշանիկ
Հասցե` Խ. Դոնի 13 շ.
Հեռախոս` 47-26-70


«Էրեբունի» համատիրություն
Նախագահ` Մկրտչյան Գևորգ
Հասցե` Աճեմյան 16 շ.
Հեռախոս` 57-28-49

 

«Արեշ» համատիրություն
Նախագահ` Խաչատրյան Անդրանիկ
Հասցե` Աթոյանանց 13
Հեռախոս` 45-81-49

 

«Լույս» համատիրություն
Նախագահ` Գևորգյան Ալբերտ
Հասցե` Ներքին Արեշ 35 փող., 127/1
Հեռախոս` 47-04-20

 

«Մեկտաս» համատիրություն
Նախագահ` Սահակյան Նոյեմզար
Հասցե` Արցախի 10
Հեռախոս` 43-50-27