ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանություն

Բաժնի գործառույթները

 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ /ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/

 

Երևանում բնակվող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված՝ վարքային խնդիրներ ունեցող, առանց ծնողական խնամքի մնացած, առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին հասարակության մեջ ինտեգրման, առողջ ապրելակերպի խրախուսման նպատակով կրթամշակութային, ինտելեկտուալ, սպորտային միջոցառումների իրականացում՝
• Սոցիալական քարոզչության հոլովակների պատրաստում և տարածում
• Ծնողավարման հմտությունների սեմինար-պարապմունքներ 12 վարչական շրջանների խնամակալական ընտանիքների համար
• «Ընտանիքի միջազգային օրվան» նվիրված խնամատար ընտանիքիների խրախուսման միջոցառում
• Աջափնյակ վարչական շրջանի ցերեկային խնամքի հաստատության և Հանրապետական հ. 1 հատուկ կրթահամալիրի երեխաների համար գիտակրթական ֆիլմերի դիտում, դպրոցական պլանիտարիում
• Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված այցելություն Երևանի ծննդատներ, մանկատներ, խնամքի հաստատություններ
• Այցելություն թանգարաններ, ազգային պատկերասրահ հատուկ կարքներով երեխաների մասնակցությամբ
• 12 վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների համար թեմատիկ սեմինար «Միգրացիոն օրենսդրության բարեփոխումներ», օրենսդրության ձեռնարկների տպագրում
• Հաշմանդամների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում՝ hատուկ կարիք ունեցող շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների մասնակցությամբ, ձեռքի աշխատանքների և լուսանկարների ցուցահանդես։

 

 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին