ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում

Իրավունքներ և պարտականություններ

 

Համատիրությունների հետ աշխատանքի բաժինն իրականացնում է.
• Համատիրության կողմից աշխատանքների կազմակերպման, պարտադիր նորմերի իրականացման նկատմամբ հսկողություն։
• Կառավարման մարմինների ղեկավարների, կառավարիչների, հաշվապահների և վարչական շրջանի համապատասխան աշխատակիցների ուսուցման կազմակերպում։

Երևան համայնքում գտնվող 4878 բազմաբնակարան շենքերից 4643 կառավարումն իրականացվում են 191 համատիրությունների, 146-ը՝ լիազորագրային կառավարիչների, 89-ը՝ վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից։
Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններն /համատիրությունները/ առաջնորդվում են «Համատիրությունների մասին», «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքների և ՀՀ կառավարության «04» հոկտեմբերի 2007թ. հ.1161-Ն որոշման պահանջներով։
2014թ. տպագրվել և բազմաբնակարան շենքերում փակցվել են թվով 5000 պաստառ՝ շենքի կառավարման մարմնի /համատիրության/ ու սեփականատիրոջ իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ։
2014թ. փետրվարի 20-ին Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի և ՀՀ Երևան համայնքի միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր՝ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով։
Աշխատանքների արժեքի 70%-ը վարկավորվում է հիմնադրամի գործընկեր «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ 30%-ը սուբսիդավորվում է համայնքի կողմից։
2014թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ Երևան համայնքի և Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր՝ բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով։
Աշխատանքների արժեքի 60%-ը վարկավորվում է հիմնադրամի գործընկեր «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ 40%-ը սուբսիդավորվում է համայնքի կողմից։

 

 Երևան համայնքի, Հաբիթաթ ֆոր հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի և համատիրությունների համագործակցությամբ իրականացվող աշխատանքների մասին

 

Երևան համայնքի բազմաբնակարան շենքերում 2019թ. նախատեսված և կատարված աշխատանքների մասին 

 

Վերելակային տնտեսություն

 

Երևանի բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքերում վերելակների թիվը 4551 է, որից Աջափնյակ վարչական շրջանում հաշվառված է ՝ 308 վերելակ, Ավանում՝ 330 , Արաբկիրում՝ 450, Դավթաշենում՝ 394, Էրեբունիում՝ 209, Կենտրոնում՝ 807, Մալաթիա-Սեբաստիայում՝ 961, Նոր Նորքում՝ 589, Նորք-Մարաշում՝ 8, Նուբարաշենում՝ 6, Շենգավիթում՝ 272, Քանաքեռ-Զեյթունում՝ 217։ 2015 թվականին նախատեսված էր վերանորոգել 1261 վերելակ, վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 1699 վերելակներում։
Քաղաքապետարանի աշխատանքային խորհրդակցության թիվ 69 հանձնարարականի շրջանակներում ուսումնասիրվել է բյուջեով նախատեսված վերելակների վերանորոգման բոլոր աշխատանքներն և ամփոփվել են արդյունքները։ Ուսումնասիրվել է նաև համատիրությունների կողմից կատարված 560 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ՝ ։գործընթացը շարունակվում է։