ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

10.10.2018

ԵՐԵՎԱՆԻ   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ  
ՈՐՈՇՈՒՄ   

3297-Ա  10.10.2018թ.

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հաշվի առնելով Ազատության պողոտա հ.13/2 հասցեում գտնվող կառույցի և դրա համար առանձնացված հողամասի օտարման համար նախատեսված գումարների վճարման համար Երևանի քաղաքապետարանի 24.11.2017թ. տրված հ.04/25771 գրությամբ սահմանված 30-օրյա ժամկետից հետո “ԲԱԳԿԱՐ” հայ-ռուսական ձեռնարկություն ՍՊԸ-ի կողմից 10.10.2018թ. նախատեսված գումարների փաստացի վճարված լինելու հանգամանքը /վճարման անդորրագրեր հ.000487 և հ.000488/.
1. Լիազորել Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Հ.Մուրադյանին՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի բյուջեի հ.900015211262 և գանձապետական հ.900015211254 հաշիվներին մուտքագրված համապատասխանաբար 195761880 (մեկ հարյուր իննսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր վաթսունմեկ հազար ութ հարյուր ութսուն) դրամ և 30231974 (երեսուն միլիոն երկու հարյուր երեսունմեկ հազար ինը հարյուր յոթանասունչորս) դրամ գումարները վճարված լինելու հանգամանքը, 10-օրյա ժամկետում “ԲԱԳԿԱՐ” հայ-ռուսական ձեռնարկություն ՍՊԸ-ի հետ կնքել կառույցի և դրա համար առանձնացված հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմանագիր։  


                     
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                             
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                               Կ.ԱՐԵՅԱՆ