ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

12.09.2019

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

3299-Ա 12.09.2019թ.

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի N01/18-Խ-897-414
ԵՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N01/18-Խ-2208-1020 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի
33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով՝
1. Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի մայիսի 4-ին «Շինարարության թույլտվություն» N01/18-Խ-897-414 որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «13.03.2013թ. հ.01/18-07/2-26147-497» բառերը փոխարինել «23.03.2015թ. հ.01/18-07/2-11732-149» բառերով:
2. Երևանի քաղաքապետի 2017 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Շինարարության թույլտվություն» N01/18-Խ-2208-1020 որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «13.03.2013թ. հ.01/18-07/2-26147-497» բառերը փոխարինել «23.03.2015թ. հ.01/18-07/2-11732-149» բառերով:
3. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Երևանի քաղաքապետին՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ նույն ժամկետում:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն ստանալու օրվան հաջորդող օրը:
5. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի վրա:

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                    Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ