ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

14.02.2020

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


457-Ա 14.02.2020թ.

 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


Ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 67-րդ և 83-րդ հոդվածներով.
1. Թույլատրել «Ջրային կառույցների» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ստանալ բանկային երաշխիք՝ պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու համար «ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/6» ծածկագրի մասով՝ 28 000 000 դրամ:
2. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի և «Ջրային կառույցների» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի վրա։
3. Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ՝ Հրաչյա Սարգսյանի վրա:

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                              Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ