ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

27.02.2020

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


686-Ա 27.02.2020թ.


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 06-Ի Հ.218-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՂեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածով, հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության
և քաղաքաշինության վարչության 16.01.20120թ. 20-ել-Հ-13205 եզրակացությունը, Ըստ օրենքի 18.12.2018թ. ժառանգության իրավունքի վկայագիրը, քաղաքացի Ն.Հաջյանի դիմումը.
1.Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի փետրվարի 06-ի «Երևանի Վ.Փափազյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի հ.80 հասցեի բնակելի տանը կից հողամասի և շենք-շինությունների նկատմամբ Խաչիկ Գևորգի Հաջյանի իրավունքները վերականգնելու մասին» հ.218-Ա որոշման վերնագրում, նախաբանում, 1-ին կետում «Խաչիկ Գևորգի Հաջյանի» բառերը փոխարինել «Ներսես Խաչիկի Հաջյանի» բառերով», նախաբանի 1-ին նախադասությունում «Խաչիկ Գևորգի Հաջյանի (ծնված 05.09.1943թ.)» բառերը փոխարինել «Ֆլորա Կարապետի Գևորգյանի (ծնված 17.09.1978թ) բառերով»:
2. Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Երևանի քաղաքապետին՝ դրա ուժի մեջ մտնելուց երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                           Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ