ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորքի համատիրություններ

«Նոր Նորք 1/5» համատիրություն
Նախագահ` Ֆլորա Քեշիշյան
Հասցե` Բաղյան փ. 5/3 թիվ 1 մարզադպրոց
Հեռախոս` 63-54-70

 

«Նոր Նորք 1/7» համատիրություն
Նախագահ` Ռուզան Մաթևոսյան
Հասցե` Նանսենի 22, թիվ 4 մանկապարտեզ
Հեռախոս`67-49-90

 

«Նոր Նորք 1/8» համատիրություն
Նախագահ` Մարինե Մանուկյան
Հասցե` Նանսենի 22, թիվ 4 մանկապարտեզ
Հեռախոս`67-46-41

 

«Գոշ» համատիրություն
Նախագահ` Գևորգ Մուրադյան
Հասցե` Թոթովենցի փ., թիվ 3 N 8 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 62-97-49

 

«Ջավախք» համատիրություն
Նախագահ` Ստեփան Շահումյան
Հասցե` Թոթովենցի փ., թիվ 3 N 8 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 62-97-48

 

«Գրանտ» համատիրություն
Նախագահ`Սուսաննա Հովսեփյան
Հասցե` Թոթովենցի փ., թիվ 3 N 8 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 62-88-26

 

«Նոր Նորք 2/6» համատիրություն
Նախագահ` Էդգար Մնացյան
Հասցե` Թոթովենցի փ., թիվ 3 N 8 մանկապարտեզ
Հեռախոս 060- 53-28-28

 

«Նոր Նորք 3» համատիրություն
Նախագահ` Մեսրոպ Գևորգյան
Հասցե` Բաղյան փ. 5/3, թիվ 1 մարզադպրոց
Հեռախոս`64-41-06

 

«Նորքի 4/1» համատիրություն
Նախագահ` Աննա Գրիգորյան
Հասցե` Բակունցի 7 շ., 34բն., նկ. հարկ
Հեռախոս` 63-79-27

 

«Նորքի 4/4» համատիրություն
Նախագահ` Խուրշուդյան Գարեգին
Հասցե` Բակունցի փող. 12/4 շ., շին 1, թիվ 11 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 63-58-30

 

«Նոր Նորք 4/5» համատիրություն
Նախագահ` Սուրեն Վենիամինով
Հասցե` Նոր Նորք 4 զ., 2-րդ հատ., թիվ 13 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 63-16-52

 

«Նոր Նորք 4/7» համատիրություն
Նախագահ` Արտակ Ավետիսյան
Հասցե` Բակունցի 2 շ., 1-ին հարկ
Հեռախոս` 63-71-51

 

«Հովհաննիսյան 22» համատիրություն
Նախագահ` Մարտիկ
Հասցե` Նոր Նորք 4 զ., 2-րդ հատ., թիվ 13 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 077-02—22-02

 

«Նոր Նորք » համատիրություն
Նախագահ` Սեդրակյան Սերգեյ
Հասցե` Նոր Նորք 5 զ., թիվ 38/3, թիվ 17 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 64-68-90

 

«Նոր Նորք 5/5» համատիրություն
Նախագահ` Արմեն Սողոմոնյան
Հասցե` Գալշոյան 36
Հեռախոս` 64-94-28

 


«Նոր Նորք 5/4» համատիրություն
Նախագահ` Արամ Գրիգորյան
Հասցե` Գալշոյան 30
Հեռախոս` 64-04-48

 

«Էգան» համատիրություն
Նախագահ` Համբարձում Հարությունյան
Հասցե` Նոր Նորք 6 զանգ.
Հեռախոս` 66-21-11

 

«Նոր Նորք 7/5» համատիրություն
Նախագահ` Մարիետա Թումանյան
Հասցե` Նոր Նորք 7զ., Կարախանյան փ.6, թիվ 23 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 67-30-81

 

«Նորք 7/1» համատիրություն
Նախագահ` Ռուզաննա Պողոսյան
Հասցե` Նոր Նորք 7զ., Կարախանյան փ.6, թիվ 23 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 66-64-81

 

«Նոր Նորք 7/4» համատիրություն
Նախագահ` Աշոտ Պապայան
Հասցե` Նոր Նորք 7զ., Կարախանյան փ.6, թիվ 23 մանկապարտեզ
Հեռախոս`66-66-04

 

«Նոր Նորք 8» համատիրություն
Նախագահ` Հովհաննես Բարսեղյան
Հասցե` Նոր Նորք 8 զ., թիվ 25 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 66-70-85

 

«Վիլնյուսի 36» համատիրություն
Նախագահ` Վիկտոր Լոբյան
Հասցե` Նոր Նորք 9 զ., թիվ 27 մանկապարտեզ
Հեռախոս` 66-75-16

 

«Նոր Նորք 9» համատիրություն
Նախագահ` Ռոբերտ Հարությունյան
Հասցե` Նոր Նորք 9 զ., 3 շ., 1 հարկ
Հեռախոս` 66-70-85,091-45-75-63

 

«Ջրվեժ-1» համատիրություն
Նախագահ` Վրեժ Դավթյան
Հասցե` Ջրվեժ Մայակ թաղ., 2 Ա շ.
Հեռախոս` 64-87-16

 

«Փարոս Բ ՇԿ » համատիրություն
Նախագահ` Սերգեյ Սեդրակյան
Հասցե` Գայի պող.,19շ.
Հեռախոս` 67-38-61