ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախադպրոցական կրթություն

2019 թվական

 

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության խնդիրների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի աշխատանքները կազմակերպվել են Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի, Երևան քաղաքի ավագանու և քաղաքապետի, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ առողջապահության նախարարների որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների և այլ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 161 մանկապարտեզ, որտեղ
անվճար նախադպրոցական կրթություն է իրականացվել շուրջ 30370 երեխայի համար: Նրանց ուսումնադաստիարակչական գործընթացին մասնակցել է 4561 աշխատակից:
Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 45 երեխայի համար իրականացվել է շուրջօրյա գործունեություն հ.141 մանկապարտեզում:

8 մանկապարտեզներում իրականացվել է ներառական կրթություն: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքներին մասնակցել են նաև հոգեբաններ և լոգոպեդներ:

 

Հ/հ

Մանկապարտեզի համարը

Երեխաների թիվը

Աջակցող ՀԿ

1

42

20

«Հույսի կամուրջ»

«Քայլ առ քայլ»

2

78

6

«Հույսի կամուրջ»

3

92

40

«Արբես» ԲԿ

4

101

8

«Փրկեք երեխաներին»

«Հույսի կամուրջ»

5

109

16

«Հույսի կամուրջ»

«Փրկեք երեխաներին»

6

114

37

«Վորլդ Վիժն»

7

146

8

«Վորլդ Վիժն»

8

160

14

«Վորլդ Վիժն»

Ընդամենը՝

149

 

Երևանի ենթակայության 11 դպրոցներում գործում է 11 նախակրթարան, ուր հաճախել է 214 երեխա:

Հ/հ

Դպրոցի համարը

Երեխաների թիվը

1

1

7

2

13

31

3

20

18

4

21

12

5

31

12

6

59

14

7

60

29

8

66

24

9

175

16

10

186

27

11

196

24

Ընդամենը՝

214


Համակարգվել և իրականացվել է.

- Գույքի բաշխման և փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը /12089 կտոր/:
-«Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգում հաշվառված երեխաների հերթագրումը և ընդունելությունը:
-Մանկապարտեզներում տարիքային խմբերի ձևավորման աշխատանքները:
-Մանկապարտեզների կառուցահատվածներում սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների ապահովման գործընթացը:
-Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը:
-Մանկապարտեզների սննդակարգում ներառված սննդատեսակի ցանկի ապահովման գործընթացը:
-Երեխաներին տրվող սննդի որակի, պիտանելիության ժամկետների, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների ապահովման գործընթացը:
-Երևանի մանկապարտեզների բուժկետերը, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության պարագաների առկայության ապահովումը:
-Երեխաների օրվա կարգացույցի պահպանման գործընթացը:
-Պարապմունքների բաշխման ժամանակացույցի պահանջները:
-Բաց պարապմունքների կազմակերպումը:
-Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից մանկապարտեզների տնօրենների, ուսումնական գծով փոխտնօրենների, դաստիարակների, երաժշտության դաստիարակների, ֆիզհրահանգիչների վերապատրաստման գործընթացը/մինչև մայիս ամիս/:
- Վորլդ Վիժն կազմակերպության կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացները՝ լոգոպեդների և հոգեբանների համար:
-Մանկապարտեզների ուսումնական գծով փոխտնօրենների և դաստիարակների փորձի փոխանակման գործընթացը:
-Ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզներում ներառված երեխաների հետ տարվող աշխատանքները:
- ՀՀ անկախության 28-ամյակին, Երևանի հիմնադրման 2801 ամյակին, Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառումների, Դպրության և գիտության օրվան, Հայոց բանակի, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված, մարզական տոների և մրցույթների, «Ոսկե աշուն», «Գարուն», «Մայր» թեմաների , տարեվերջյան և ամանորյա հանդեսների կազմակերպումը:
-«Ամառային պարտեզ» ծրագրի շրջանակում իրականացվող կոփիչ միջոցառումների, ինչպես նաև մաքուր օդում անցկացվող խաղերի և զրույցների կազմակերպումը:
-«Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի կազմակերպումը:
-Հակահրդեհային նորմերի և տեխնիկական անվտանգության պահանջների ապահովումը մանկապարտեզներում:

-Մանկապարտեզների տնօրենների մասնակցությամբ Արցախի Հանրապետությունում և Գյումրիում կայացած արտագնա սեմինար պարապմունքների և փորձի փոխանակման հանդիպումներ:
-«Կարմիր խաչ» ընկերության հետ «Առաջին օգնության հիմունքներ» դասընթացի կազմակերպումը՝ մանկապարտեզների աշխատակիցների համար:
- «Վորլդ Վիժն» երևանյան գրասենյակի, «Երևանի հ.1 հենակետային վարժարանի» և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված մանկապարտեզների բուժքույրերի վերապատրաստումը:
-Վարչական շրջանների կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինների պետերի աշխատանքային խորհրդակցւթյուններ՝ առկա խնդիրների լուծման նպատակով:

 

2019թ. մանկապարտեզներում ձևավորվել են նոր խմբեր


2019թ. մանկապարտեզներում ձևավորվել են վաղ տարիքի /կրտսեր 1/ երեխաների խմբեր

Հ/Հ

Վարչական շրջան

Մանկապարտեզի

համար

1

Աջափնյակ

Հհ.35, 36 /2 խումբ/, 39 /2 խումբ/, 42,

44 /2 խումբ/, 45, 48, 49, 50

2

Ավան

Հհ.54,55,56,57 /2 խումբ/

3

Արաբկիր

Հհ. 24,25,27,31,34

4

Դավթաշեն

Հհ. 58 /2 խումբ/, 59 /2 խումբ/,

 60 /2 խումբ/, 61 /2 խումբ/

5

Կենտրոն

Հհ. 6,11,13,14,16,17,18

6

Էրեբունի

Հհ.64,67

7

Նորք-Մարաշ

Հհ.121,122

8

ՆորՆորք

Հհ.98,99,100,101 /2 խումբ/, 102,103,

104 /2 խումբ/, 105,106,107,108,

109 /2 խումբ/, 110,111,112,114,

116 /2 խումբ/, 117,118,119, 120 /2 խումբ/

9

Շենգավիթ

Հհ.127,129,133,134,137,140,141,143,145,146

10

Նուբարաշեն

-

11

Մալաթիա-Սեբաստիա

Հհ. 78 /2 խումբ/, 79,80,84,90,94,96

12

Քանաքեռ-Զեյթուն

Հհ.149,151,153,156,162

Ընդամենը՝

76 մանկապարտեզ

89 խումբ

Լուսանկարներ