ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախադպրոցական կրթություն

2018 թվականին կատարված աշխատանքներ

 

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության խնդիրների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի աշխատանքները կազմակերպվել են Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի, Երևան քաղաքի ավագանու և քաղաքապետի, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ առողջապահության նախարարների որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների և այլ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 160 մանկապարտեզ, որտեղ
անվճար նախադպրոցական կրթություն է իրականացվել շուրջ 30330 երեխայի համար: Նրանց ուսումնադաստիարակչական գործընթացին մասնակցել է 4225 աշխատակից:

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 120 երեխայի համար իրականացվել է շուրջօրյա գործունեություն հ.141 մանկապարտեզում:
Թվով 77 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում գործում է կրտսեր առաջին 80 խումբ (տես 2019թ. աղյուսակը):

 

Հ/հ

Վարչական շրջան

Մ/հ

1. 

Կենտրոն

6,11,13,14,16,17,18,20

2. 

Արաբկիր

25,27,28,29,31,34

3. 

Աջափնյակ

35,36 (2 խումբ),39,42,43,44,45,49

4. 

Ավան

52,54,55,56 (2 խումբ)

5. 

Դավթաշեն

59,60,61

6. 

Էրեբունի

64,67

7. 

Մալաթիա-Սեբաստիա

78,79,80,84,85,90,94,96

8. 

Նոր Նորք

98,99,100,101,102,103,104 (2 խումբ),105,106,107,108,

109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120

9. 

Նորք-Մարաշ

121,122

10. 

Շենգավիթ

126,127,129,133,134,137,141,143,145,146,149

11. 

Քանաքեռ-Զեյթուն

153,156,162

 

Թվով 8 մանկապարտեզ իրականացնում է ներառական կրթություն: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքներին մասնակցում են նաև հոգեբաններ և լոգոպեդներ: 

  

Հ/հ

Մանկապարտեզի համարը

Երեխաների թիվը

Աջակցող ՀԿ

1

42

18

«Հույսի կամուրջ»

«Քայլ առ քայլ»

2

78

10

«Հույսի կամուրջ»

3

92

41

«Արբես» ԲԿ

4

101

16

«Փրկեք երեխաներին»

«Հույսի կամուրջ»

5

109

12

«Հույսի կամուրջ»

«Փրկեք երեխաներին»

6

114

29

«Վորլդ Վիժն»

7

146

7

«Վորլդ Վիժն»

8

160

13

«Վորլդ Վիժն»

Ընդամենը՝

146

 

 

Երևանի ենթակայության թվով 7 դպրոցներում գործում է 7 նախակրթարան, ուր հաճախում  է 133 երեխա.

  

Հ/հ

Դպրոցի համարը

Երեխաների թիվը

1

1

18

2

13

25

3

21

10

4

22

25

5

55

16

6

59

14

7

175

25

Ընդամենը՝

133

 

Այլ տեղեկություններ՝


Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. բյուջեի միջոցների հաշվին նորոգվել է 20 մանկապարտեզ.

 

Հ/հ

Մասնակի նորոգում

Հիմնանորոգում

 

1

Հհ.31,32,89

Հհ.29,30,57,6,9, 16,18,149,152,158, 60,66,2,8

13,96,134

Ընդամենը՝

3 մանկապարտեզ

17 մանկապարտեզ

 

- Մանկապարտեզներին հատկացվել է  11039 կտորգույք /կոշտ գույք և կենցաղային տեխնիկա/:

 

- Մանկապարտեզներ և նախակրթարաններ ավարտած 9376 երեխա ստացել է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով:


Համակարգվել է՝

1. «Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային համակարգում հաշվառված երեխաների հերթագրումը և ընդունելությունը:
2. Մանկապարտեզներում տարիքային խմբերի ձևավորման աշխատանքները:
3.Մանկապարտեզների կառուցահատվածներում սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների ապահովման գործընթացը:
4.Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը:
5. Մանկապարտեզների սննդակարգում ներառված սննդատեսակի ցանկը:
6. Երեխաներին տրվող սննդի որակի, պիտանելիության ժամկետների, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների ապահովման գործընթացը:
7. Երևանի մանկապարտեզների բուժկետերը, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության պարագաների առկայությունը:
8. Երեխաների օրվա կարգացույցի պահպանման գործընթացը:
9. Պարապմունքների բաշխման ժամանակացույցը:
10. Բաց պարապմունքների կազմակերպումը:
11. Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել են մանկապարտեզների տնօրենները, ուսումնական գծով փոխտնօրենները, դաստիարակները, երաժշտության դաստիարակները, ֆիզհրահանգիչները։
12. Վորլդ Վիժն կազմակերպության կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացները՝ լոգոպեդների և հոգեբանների համար:
13. Մանկապարտեզների ուսումնական գծով փոխտնօրենների և դաստիարակների փորձի փոխանակման գործընթացը:
14. Ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզներում ներառված երեխաների հետ տարվող աշխատանքները:
15. ՀՀ անկախության 27-ամյակին, Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին, Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառումներ, Դպրության և գիտության օր, Հայոց բանակի, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան, մարզական տոներ և մրցույթներ, «Ոսկե աշուն», «Գարուն», «Մայր» թեմաներին, , տարեվերջյան և ամանորյա հանդեսների կազմակերպումը:
16. «Ամառային պարտեզ» ծրագրի շրջանակում իրականացվող կոփիչ միջոցառումների, ինչպես նաև մաքուր օդում անցկացվող խաղերի և զրույցների կազմակերպումը:

17. «Լավագույն դաստիարակ» մրցույթի կազմակերպումը:

18. «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի կազմակերպումը:
19. Հակահրդեհային նորմերի և տեխնիկական անվտանգության պահանջների ապահովումը մանկապարտեզներում:
20. Գույքի բաշխման և փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը:

 

 

2019 թվական

 

2019թ. մանկապարտեզներում ձևավորված նոր խմբերի վերաբերյալ

 

Հ/հ

 

Վարչական շրջան

 

Փետրվարին ձևավորված խմբեր

մ/հ

Մարտին ձևավորված խմբեր

մ/հ

Մայիսին

ձևավորված խմբեր

մ/հ

1

Կենտրոն

Հ.15

/կրտսեր 2/

 

 

2

Արաբկիր

Հ.26

/կրտսեր 2/

 

 

 

3

 

Աջափնյակ

 

Հ.39

/կրտսեր 1/

 

Հ.49

/կրտսեր1/

Հ.36

/կրտսեր 1/

Հ.44

/կրտսեր 1/

Հ.48

/կրտսեր 1/

 

4

 

Ավան

«Ավանի մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ

Հ.57

/կրտսեր 1/

 

 

 

5

 

Դավթաշեն

Հ.59

/կրտսեր 1/

Հ.58

/կրտսեր 1/

 

Հ.60

/կրտսեր 2/

 

 

Հ.61

/կրտսեր 1/

 

 

6

Էրեբունի

Հ.64

/կրտսեր 2/

 

 

7

Մալաթիա-Սեբաստիա

Հ.89

/կրտսեր 2/

Հ.91

/կրտսեր 2/

 

8

Նոր Նորք

Հ.116

/կրտսեր 1/

Հ.109

/կրտսեր 1/

Հ.120

/2 խումբ/

/կրտսեր 1,2/

9

Շենգավիթ

Հ.140

/կրտսեր2/

 

 

10

Նուբարաշեն

 

«Արևամանուկ» ՀՈԱԿ

 

4 խումբ

/2 -կրտսեր 2,

2- միջին/

Ընդամենը՝

/649 երեխա/

 

11 խումբ,

որից՝ 6 մսուր

4 խումբ,

որից՝ 3 մսուր

9 խումբ,

որից՝ 4 մսուր

 

Լուսանկարներ