ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գնումներ

Վարչության գործառույթներ

1.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ  ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ (2010թ. դեկտեմբերի 22)

2.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (10 փետրվարի 2011 թվականի N 168-Ն)

 

2015թ. նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2016թ. գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2017թ. հունվար ամսվա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2017թ. փետրվար ամսվա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2017թ. մարտ ամսվա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2017թ. ապրիլ ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. մայիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. հունիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. հուլիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. օգոստոս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. սեպտեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. հոկտեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. նոյեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2017թ. դեկտեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. հունվար ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. փետրվար ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. մարտ ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. ապրիլ ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. մայիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. հունիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. հուլիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. օգոստոս ամսվա գործունեության տեղեկանք