ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 03.04.2002թ.: ՀՀ Նախագահն այն ստորագրել է 15.01.2009թ.: Օրենքն ուժի մեջ է մտել 29.04.2002թ.:

 

Վերջին փոփոխությունը ՝  ԱԺ 13.12.2017թ. ՀՕ 314-Ն

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը։