ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք

 
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 26.12.2008թ.: ՀՀ Նախագահն այն ստորագրել է 15.01.2009թ.:
Օրենքն ուժի մեջ է մտել 26.01.2009թ.:
 
 
Վերջին փոփոխությունը ՝ ԱԺ 16.01.2018թ. ՀՕ 76-Ն
 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 17.02.2018թ.