ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2015 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջե

2. Երևանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի 2015 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2014թ. N 264-Ն որոշում

3. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 264-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու30 ապրիլի 2015թ. N 321-Ն որոշում

 

 

Հարկային եկամուտներ

 

1. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ
2. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ
3. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՄԱՐՏ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ
4. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ԱՊՐԻԼ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ
5. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՄԱՅԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

8. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

10. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

11. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

12. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

 

 

Ոչ հարկային եկամուտներ

 

1. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՄԱՐՏ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ԱՊՐԻԼ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՄԱՅԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ 

11. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2015 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ