ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2016 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջե

2. Երևանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի 2016թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի  23 դեկտեմբերի 2015թ. N 434-Ն որոշում

 

Հարկային եկամուտներ

 

1.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՄԱՐՏ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ԱՊՐԻԼ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՄԱՅԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 

Ոչ հարկային եկամուտներ 

 

1. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՄԱՐՏ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ԱՊՐԻԼ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՄԱՅԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2016 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ