ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2017 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջե
2. Հարկերի մասին ՀՀ օրենքը

3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենքը
4. Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքը
5. Երևանի համայնքում տեղական տուրքերի 2017 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2016թ. N 636-Ն որոշում
6. Երևանի քաղաքային համայնքում տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 536-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2013թ. N 90-Ն որոշում

 

Հարկային եկամուտներ

1.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՄԱՐՏ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ԱՊՐԻԼ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՄԱՅԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 

Ոչ հարկային եկամուտներ 

1.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՄԱՐՏ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ԱՊՐԻԼ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՄԱՅԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2017 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ