ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Եկամուտներ

Վարչության գործառույթներ

 

1. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջե

2. ՀՀ Հարկային օրենսգիրք

3. Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքը

4. Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքը

5. Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին ՀՀ օրենքը

6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենքը
7. Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքը

8. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2018 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N 91-Ն

9. Երևան համայնքում տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 156-Ն, 2011 թվականի մայիսի 6-ի N 224-Ն, 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 521-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի  N90-Ն  որոշումներն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N89-Ն որոշում 

10. 2018 թվականի տեղական վճարի գծով արտոնություններ սահմանելու, Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի հունիսի 24-ի  N190-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու  և 2017 թվականի փետրվարի 14-ի N675-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանացելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017թ. N 90-Ն որոշում