ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սոցիալական ապահովություն

Վարչության գործառույթներ

2017 թ. հունվար-դեկտեմբերին կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն


Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ռազմավարությունն ուղղված է սոցիալական ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, դրանց աստիճանական կրճատմանն ու կանխարգելմանը, մայրաքաղաքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը:
Այդ նպատակադրմամբ՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի զարգացման քառամյա և Երևանի քաղաքապետի նախընտրական ծրագրի համապատասխան դրույթները, սոցիալական ապահովության վարչության 2017 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվել են և տարվա ընթացքում իրականացվելու են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու բնակչության սոցիալական շերտերի կենսամակարդակը:


Իրականացված աշխատանքները.
պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրագործում


Ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություններ և դրամական ավանդների փոխհատուցումներ /հազ. դրամ/
Ծանոթություն՝  հաշվի առնելով, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի պետական նպաստների վճարումները իրականացվում են տվյալ ամսվա վերջում և ավարտվում, վճարման փոխադարձ ակտերը ամփոփվում են մոտավորապես դրան հաջորդող ամսվա առաջին տասնօրյակում՝ ուստի համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացվի մինչև 2018 թվականի հունվարի առաջին կեսին:

 

 

 (տես աղյուսակը)

   
Բացի այդ՝
  
 
1. Կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ», ամփոփվել են 2016 թվականի կատարված աշխատանքների արդյունքները և Երևանի քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացվել հանձնաժողովի 2017թ. գործունեության ծրագիրը:
Սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներին, մայիսի 8-9-ի կապակցությամբ կազմակերպված տոնական միջոցառումներին մասնակցել են շուրջ 450 հաշմանդամություն ունեցող վետերաններ:
Տեղի է ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական իրավունքների պաշտպանության բարձրացմանն ուղղված քննարկում, որին մասնակցել են Եվրոմիության փորձագետներ, ՀՀ հաշմանդամների «Փյունիկ» միությունը և քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների պատասխանատուները:
Կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ» և ամփոփվել Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի 2017 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված և 1-ին կիսամյակում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը:
Նախապատրաստվել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ»՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի 2017 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված և 11 ամիսների իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:
Տեղի է ունեցել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ»՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի 2017 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված և 11 ամիսների իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:
Ամանորին ընդառաջ շուրջ 6000 հաշմանդամություն ունեցող անձիք ընդգրկվել են պարենային աջակցության ծրագրում:
Կազմվել է համապատասխան հանձնաժողովի 2018 թվականի գործունեության ծրագիրը:
«Հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» 2017 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համաձայն վարչության կողմից իրականացված սոցիալական ծրագրերում առաջնահերթության կարգով ընդգրկվել են շուրջ 5500 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներ:

2.Բարեգործական ճաշարանների գործունեության կազմակերպում. քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 18 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ:
Վարչության կողմից վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների հետ միասին այցելություններ և վերահսկողություն է իրականացվել ճաշարանների գործունեության, հիգիենիկ վիճակի նկատմամբ, լրատվանիջոցներով հանրությանն է ներկայացվել տեղեկատվություն նրանց գործունեության մասին:
Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածում գործող «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ճաշարան հաճախող շահառուններին բաղնիքի ծառայությունից օգվելու համար կտրոններ տրամադրելու հարցը:
Սեպետմբերի 14-ին Երևանի քաղաքապետարանում վարչության հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցել են Մայր Աթոռի հովանու ներքո գործող բարեգործական ճաշարանների պատասխանատու Տեր-Մարկոս Մանգասարյանը, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ նախագահ Երվանդ Մխիթարյանը, Հայաստանում «Գերմանական կարմիր խաչի» Բադեն-Վյուրտենբերգի երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղի գրասենյակի տնօրեն Մովսես Պողոսյանը, «Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ» բարեգործական ճաշարանի պատասխանատու Բագրատ Ասատրյանը և այլ պատասխանատուներ պայմանավորվածություն են ձեռք բերվել իրականացվող աշխատանքների որակը մշտապես պատշաճ մակարդակով ապահովելու և տարեցներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների ցանկն ընդլայնելու վերաբերյալ:
Հաստատվել է 2018թ. Երևանի համայնքի և Հայաստանում Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղի միջև կնքվող համագործակցության պայմանագիրը:
3. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքային խորհրդակցության հ.44 հսկողական հանձնարարականի՝ ոստիկանության հետ կատարված աշխատանքների և ստուգայցերի արդյունքում հունվար-նոյեմբեր ամիսների տվյալներով մայրաքաղաքում հայտնաբերվել են մուրացկանությամբ զբաղվող 30 անձիք, որոնցից 2-ը՝ դեկտեմբեր ամսին, որոնց կապակցությամբ իրականացվել են կանխարգելիչ միջոցառումներ: Մուրացկանությամբ զբաղվող 2-ը Արմավիրի, 2-ը Լոռու և 1-ը Սյունիքի, 1-ը Արարատի մարզի բնակիչներ են, որոնց վերաբերյալ գրություն է հղվել մարզպետերին՝ տվյալ անձանց իրենց բնակավայր վերադարձնելու և նրանց շրջանում մուրացկանությունը կանխարգելելու ուղղությամբ։ Վերջինս տեղավորվել է «Լայթ Հաուս» ՀԿ-ում:
4. Իրականացվել են անօթևաններին ժամանակավոր կացարանի տրամադրման և հանցագործությունների սոցիալական կանխարգելմանն ուղղված ծրագրային աշխատանքներ:
2017թ հունվար- դեկտեմբեր ամիսներին մայրաքաղաքի փողոցներից անօթևանների ժամանակավոր կացարան են տեղափոխվել 167 անօթևաններ, որոնցից 4-ը դեկտեմբեր ամսին: Ներկայումս կացարանում բնակվում են 100 անօթևաններ, որոնց ցուցաբերվում են տարաբնույթ աջակցություններ:
5. Սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագրեր: հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 2300 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից. դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 129, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 968, պարենային աջակցություններ՝ 1203 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ՝ 93 ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում:87 սիրիահայ ընտանիքներ ընդգրկվել են «Էրեբունի-Երևան 2799» սոցիալական ծրագրում:
6.«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ նախորդ 5 ամիսներին շուրջ 200 սիրիահայ ընտանիքների տրամադրվել են բնակվարձեր /առավելագույնը 15 ամիս տևողությամբ ամսական 60.000 դրամի շրջանակներում/, 300 ընտանիքների 57.000 դրամի չափով կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումներ, 150 ընտանիքների կահույք և կենցաղային այլ իրեր։
Համակարգվել է նաև «Առաքելություն Հայաստան» և «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» կազմակերպությունների հետ սիրիահայերի աջակցության ծրագրերը, որում ընդգրկված են շուրջ 1750 սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքներ:
Ծրագիրը շարունակական է:
7. Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» հ.1044-Ն որոշման՝ Երևանի քաղաքապետի 26.10.2015թ. հ.3414-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի համագործակցության, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտներին վերաբերող խնդրահարույց դեպքերը ամփոփվել, վերլուծվել և ստացել են համապատասխան լուծում:
Աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացված ընթացիկ մշտադիտարկման և գնահատման հաշվետվությունները ամփոփվել, կազմվել և ներկայացվել են ՀՀ Աշխատանքի և սոց. հարցերի նախարարություն:
2016թ. մշտադիտարկման արդյունքների ամփոփ տվյալները ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին:
Երևանի քաղաքապետի 13.07.2016թ. հ.2566-Ա որոշմամբ հաստատված «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված համակարգող խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշման մեջ՝ Քանաքեռ-Զեյթունի, Էրեբունու, Շենգավիթի, Դավթաշենի, Աջափնյակի ՍԱՏԲ-ների խորհուրդների անհատական կազմերում կատարվել են փոփոխություններ:
Ընթացքի մեջ է 2017թ. երրորդ եռամսյակի մշտադիտարկման արդյունքների գործընթացը։ Գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ:
«Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին» ծրագրի շրջանակներում շահառու ճանաչված անձանց տրամադրված բնակարաններում բնակվելու և պայմանագրային պարտավորությունները պատշաճ կատարելու հանգամանքն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից /աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության/ ներկայացված 75 անձանց /ընտանիքների/ բնակարաններում կատարվել է ուսումնասիրություններ և ամփոփվել համապատասխան եզրակացությունները:
8. Համագործակցություն հասարակական կառույցների հետ և համատեղ սոցիալական ծրագրեր. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում համագործակցություն է իրականացվել սոցիալական խնդիրներով զբաղվող հետևյալ հասարակական կառույցների հետ՝ «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի,
«Առաքելություն Հայաստան», «Հայ օգնության ֆոնդ», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Սիրիահայերի խնդիրների համակարգման խորհուրդ», «Փրկություն» ՀԿ, «Ունիսոն» ՀԿ, Հայաստանի խուլերի միավորում, Հայաստանի կույրերի միավորում, «Զինվոր և իրավունք» ՀԿ և այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց շրջանակներում իրականացվել են սոցիալական ծրագրեր։
Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատվել է Երևան համայնքի և «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի 2016-2017թ. համագործակցության պայմանագրերը /Կենտրոն, Էրեբունի և Քանաքեռ–Զեյթուն վարչական շրջաններ/։
Հաստատվել է 2018թ. Երևանի համայնքի և Հայաստանում Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության մասնաճյուղի միջև կնքվող համագործակցության պայմանագիրը: Նորք-Մարաշ համայնքում սկսել է գործել հերթական բարեգործական ճաշարանը, որից ամեն օր օգտվում են մոտ 50 կարիքավորներ:
9. Մարտի 8-ի՝ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ սոցիալական խմբերում ընդգրկված 2000 կանանց՝ Արցախյան պատերազմում զոհվածների մայրերի և այրիների, անհայտ կորածների մայրերի, Արցախյան պատերազմի մասնակից կանանց, բազմազավակ մայրերի, Հայրենական պատերազմի մասնակից կանանց, ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող կանանց, անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված կանանց, ՀԿ-ների ներկայացուցիչ կանանց, սիրիահայ կանանց համար կազմակերպվել է ներկայացման դիտում մայրաքաղաքի` Հ. Պարոնյանի անվան Երաժշտական Կոմեդիայի Պետական Թատրոնում: Հրավիրյալներին հանձնվել են նաև նվերներ:
10. Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ ավելի քան 500 բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքներ, հայրենիքի պաշտպանության համար, այդ թվում և ապրիլյան պատերազմում զոհված և վիրավորված զինծառայողների, աշխարհազորայինների մայրերին, կանանց, սիրիահայ, ինչպես նաև մայրանալ պատրաստվող կանանց տրամադրվել են նվերներ:
11. Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ դրամական աջակցություն է տրամադրվել եղեռնը վերապրած 3 տարեց քաղաքացիների:
12. Ապրիլի 28-29-ը իրականացվել է երևանաբնակ շուրջ 1700 ծնողների տեսակցության ծրագիրը սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերում ծառայող իրենց զինվոր որդիների հետ։ Ծրագրի շրջանակներում լավագույն հրամանատարներն ու զինծառայողները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով և հուշանվերներով, տվյալ զորամասերին նվիրաբերվել են անհրաժեշտ պարագաներ, հոգ է տարվել ծնողների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխության և սննդի մասին։
Ծրագիրը շարունակական է:
13. Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ արցախյան և հայրենական պատերազմների վետերանների համար կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ, մեծարվել, խրախուսվել են նրանք, մասնակցել տոնական ճաշկերույթների, ստացել դրամական աջակցություններ:
14. Ավարտվել է 3 հերթափոխերով զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների, դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման գործընթացը:: Թվով 1215 երեխաներ հանգստացել են Հանքավանի և Ծաղկաձորի մարզաառողջարանային ճամբարներում:
15. Հուլիսի 19-20-ը Երևանի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակության հետ աշխատանքային ծրագրով այցելություն է կատարվել ԼՂՀ, նախատեսված ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է հանդիպում արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների և առավել ծանր վիրավորում ստացած ստեփանակերտցիների հետ: Տվյալ ընտանիքներին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրվել են աջակցություններ:
16. «Արի տուն» ծրագիրը պատշաճ իրականացնելու և աշխատանքներն ակտիվացնելու նպատակով վ/շ սոցիալական բաժինների հետ աշխատանքներ են տարվել հյուրընկալ ընտանիքների հավաքագրման և ծրագիրն ըստ ժամանակացույցերի իրականացնելու համար: Վ/շ կողմից թվով 147 հյուրընկալ ընտանիքների հայտեր են ներկայացվել ՀՀ սփյուռքի նախարարություն: 8 փուլերով 94 ընտանիքներում արդեն իսկ հյուրընկալվել են թվով 131 երեխաներ:
17. Սեպտեմբերին ընդառաջ աջակցություն է ցուցաբերվել դպրոցական երեխաներ ունեցող առավել կարիքավոր ընտանիքներին:
18.Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության հ.166 հսկողական հանձնարարականի ամփոփվել են ձեռնարկատիրական գործունեության ցանկություն հայտնած սիրիահայերի տվյալները: Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում բիզնես նախաձեռնությամբ հանդես եկած սիրիահայերից Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության կողմից արտադրական տեխնիկայի օժանդակություն են ստացել մեր կողմից ուղղորդված ևս 11 ընտանիքներ, դրամական աջակցության ծրագրերում են ընդգրկվել 17 ընտանիքներ:
Սիրիահայերի ներկայացրած 20 բիզնես պլաններից Հայկական Կարիտասի կողմից ֆինանսավորվել են 11-ը՝ արտադրության և սպասարկման ոլորտներում:
19. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության հ.177 հսկողական հանձնարարականի վարչական շրջանների սոցիալական բաժինների կողմից կատարվել են տունայցեր, սոցիալական կարիքների գնահատում և կազմվել ցուցակները՝ «Էրեբունի-Երևան 2799» սոցիալական ծրագրի իրականացման նպատակով։
20. Սոցիալական ծրագիր՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ առաջին անգամ իրականացվել է սոցիալական նշանակության ինքնատիպ ծրագիր, որի շրջանակում Արցախյան ազատամարտում զոհված հայորդիների ընտանիքներին, ինչպես նաև հաշմանդամություն ձեռք բերած ազատամարտիկներին Արցախի կառավարության կողմից տրամադրվել է աջակցություն՝ բացառապես արցախյան արտադրության պարենամթերքի տեսքով: Ծրագրում ընդգրկվել է վերոնշյալ խմբերը ներկայացնող երևանաբնակ 3000 շահառու:
21. Ի կատարումն Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության հ.196 հսկողական հանձնարարականի վարչական շրջանների սոցիալական բաժիններին հանձնարարվել է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել ԼՂՀ-ում և ՀՀ սահմանամերձ գոտիներում ծառայող երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների ծնողների հերթական այցելությունները զորամասեր ս/թ հոկտեմբերի 28-ին կազմակերպելու ուղղությամբ:
22. Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ թվով 23 տարեցների տրամադրվել է սննդային աջակցություն:
23. «Էրեբունի-Երևան 2799» սոցիալական բաղադրիչ-ծրագրի շրջանակներում նվերներ են տրամադրվել 2799 ընտանիքների: Նրանք մայրաքաղաքի բնակչության գրեթե բոլոր սոցիալական շերտերն են ներառում՝ Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքները, բազմազավակ, նաև՝ ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող ընտանիքները, միայնակ տարեց կենսաթոշակառուները, վաստակաշատ բժիշկներ, մանկավարժներ, գիտաշխատողներ, մշակույթի գործիչներ, սիրիահայ ընտանիքներ, անապահովության գնագհատման համակարգում հաշվառված ընտանիքները և այլն:
24. Ս/թ հոկտեմբերի 27-28-ին հերթական անգամ իրականացվել է երևանաբնակ շուրջ 1600 ծնողների տեսակցության ծրագիրը սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերում ծառայող իրենց զինվոր որդիների հետ։ Ծրագրի շրջանակներում լավագույն հրամանատարներն ու զինծառայողները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով և հուշանվերներով, տվյալ զորամասերին նվիրաբերվել են անհրաժեշտ պարագաներ, հոգ է տարվել ծնողների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխության և սննդի մասին։
25. Դեկտեմբերի 3-ի՝ հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ դրամական աջակցություններ են ցուցաբերել Հայաստանի կույրերի, խուլերի միավորումների, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող այլ կարիքավոր թվով 124 անձանց:
26. Պարենային աջակցություն է տրամադրվել սոցիալական խմբերի հետևյալ ներգրավածությամբ՝ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված նպաստառու ընտանիքներ,Արցախյան պատեազմում, այդ թվում և 1994թ. զինադադարից հետո սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհվածների ընտանիքներ, Արցախյան պատերազմում և դրա հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկներ, զինծառայողների ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող այլ անձանց ընտանիքներ /ՀՀ կույրերի, խուլերի միավորումների անդամներ և այլն/, Հայրենական պատերազմի վետերաններ, երկկողմանի, միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող կարիքավոր ընտանիքներ, կարիքավոր բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքներ, կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքներ, այլ սոցիալական խմբերի կարիքավոր ընտանիքներ:
Ընդհանուր թվով 21.738 ընտանիքների տրամադրվել են ամանորյա պարենային փաթեթներ:
Բացի այդ՝ հաշմանդամություն ունեցող հասարակական կազմակերպությունների, ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող և այլ սոցիալական խմբերի թվով 941 երեխաների տրամադրվել են ամանորյա քաղցրավենիքի փաթեթներ:
26. Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և այլ կարիքավոր ընտանիքների 4000 երեխաների համար կազմակերպվել է ուրախ մանկական թատերականացված ներկայացումներ՝ Ձմեռ պապիկի և Ձյունանուշի մասնակցությամբ։

 

 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
սոցիալական ապահովության վարչություն
Լուսանկարներ