ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և սպասարկում

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքի վարչական տարածքում սահմանվելու են շների
զբոսանքը կազմակերպելու վայրերը

 

Հաշվի առնելով իրենց բնակարաններում և առանձնատներում շներ պահող, ինչպես նաև այլ քաղաքացիների ու կենդանիների պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների առաջարկները և հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 2011թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 312-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ 2017թ. սեպտեմբերi ընթացքում Երևան վարչական բոլոր շրջանների տարածքներում կատարվել են ուսումնասիրություններ և առանձնացվել են այն վայրերը, որտեղ կարելի է շների զբոսանքը կազմակերպել: Կազմվել են նաև այդ վայրերի սխեմա-հատակագծերը:
Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ՝ Երևանի վարչական տարածքում շների զբոսանքը կազմակերպելու նպատակով առանձնացված վայրերի ցանկը հաստատելուց հետո այդ վայրերում քաղաքացիները կարող են իրենց շներին տանել զբոսանքի: Իսկ սահմանված վայրերում առանց դնչկալի և կապի շների զբոսանքը կարող է կազմակերպվել միայն դրանք պարսպապատելուց (ցանկապատելուց) և կահավորելուց հետո:

 

Արաբկիր և Կենտրոն վարչական շրջաններում վերսկսել են գյուղատնտեսական մթերքների երկու տոնավաճառները 

 

Երևանի քաղաքապետարանի և գյուղատնտեսության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մայրաքաղաքում գյուղմթերքների առևտուրը կանոնակարգելու, բացօթյա ապօրինի առևտուրը վերացնելու, արտադրող-սպառող անմիջական կապն ապահովելու, բնակչությանը թարմ ու որակյալ մթերքները մատչելի գներով մատակարարելու նպատակով՝ 2017թ. հունիսի 10-ից Արաբկիր վարչական շրջանում՝ Կասյան փողոցի սկզբնամասում, ինչպես նաև Կենտրոն վարչական շրջանի «Մալիբու» սրճարանի հարևանությամբ 2017թ. հուլիսի 29-ից սկսած հաջողությամբ վերաբացվել են գյուղմթերքների տոնավաճառները. որտեղ առևտուր են անում բացառապես գյուղմթերք արտադրողները:
Աշխատանքներ են տարվում նաև այլ վարչական շրջաններում գյուղմթերքների նոր տոնավաճառներ կազմակերպելու նպատակով:

 

 

Երևանի առևտրի և սպասարկման ոլորտի զարգացման 2017թ. ծրագրով 1-ին կիսամյակի ամփոփում

Բացօթյա առևտրի կանոնակարգում

 

Առևտրի ոլորտի օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կազմակերպվել են ամենօրյա շրջայցեր, որոնց ընթացքում բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացվել բոլոր վարչական շրջաններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերում և շքամուտքերում։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ փողոցներում և պողոտաներում հիմնականում իրականացվում է միայն «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով բացօթյա առևտրի համար թույլատրվող ապրանքների վաճառք, սահմանվել է մշտական հսկողություն բացօթյա ապօրինի առևտրի վերսկսելը բացառելու նպատակով: Կանոնակարգվել է նաև օրենքով թույլատրվող ապրանքների բացօթյա առևտուրը։
Քաղաքի կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում վարչության, ինչպես նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի առևտրի, սպասարկումների բաժինների կողմից սահմանվել է հերթապահություն, այդ թվում աշխատանքային օրերին՝ երեկոյան ժամը 18.00-23.00-ն, իսկ շաբաթ, կիրակի և տոն օրերին՝ ժամը 12.00-23.00-ն: Օրինազանցների նկատմամբ կազմվել են վարչական արձանագրություններ:
2017թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար ոլորտում կազմվել է վարչական իրավախախտման 90 արձանագրություն:
Բնակչությանը թարմ գյուղմթերքով ապահովելու նպատակով բացվել գյուղատնտեսական արտադրանքի և գյուղմթերքի փոքրածավալ 28 շուկա:
Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մայրաքաղաքում գյուղմթերքի առևտուրը կանոնակարգելու, բացօթյա ապօրինի առևտուրը վերացնելու, արտադրող-սպառող անմիջական կապն ապահովելու, բնակչությանը թարմ ու որակյալ մթերքը մատչելի գներով մատակարարելու նպատակով 2017թ. հունիսի 10-ից Արաբկիր վարչական շրջանում, Կասյան փողոցի սկզբնամասում վերաբացվել է գյուղմթերքի տոնավաճառը, որտեղ առևտուր են իրականացնում բացառապես գյուղմթերք արտադրողները:
Սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքների վաճառքի՝ օրենքով սահմանված պահանջներն ապահովելու նկատակով (բացօթյա առևտրի արգելում, ցուցափեղկերի վարագուրապատում կամ մգացում) հսկողություն է իրականացվել նշված գործունեությամբ զբաղվող բոլոր 274 հաստատությունների նկատմամբ. հայտնաբերված թերություններն անմիջապես վերացվել են:
2017թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում ապամոնտաժվել է առևտրի և սպասարկման ապօրինի և չգործող 14 կրպակ:Հսկողություն վարչական իրավախախտումների նկատմամբ

2017թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում վարչության կողմից հետևողական աշխատանքներ են տարվել ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ, 113-րդ,152-րդ, 156-րդ, 158-րդ, 162-րդ և 169.16-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները հայտնաբերելու, արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Վարչական շրջաններում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում խախտումների համար կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների ընդհանուր թիվը 247 է, որից ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածով՝ 96, 113-րդ հոդվածով 7, 152-րդ հոդվածով՝ 3, 156-րդ հոդվածով՝ 11, 158-րդ հոդվածով՝ 1, 162-րդ հոդվածով՝ 90, 169.16-րդ հոդվածով՝ 39։
2017թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում վարչական շրջաններում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում արձանագրված խախտումների հետևանքով նշանակված տուգանքներ չափը կազմել է 5.4 մլն դրամ։
Վարչությունն ուսումնասիրել է նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից տրված ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի ու իրացման, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղեր և վիճակախաղեր կազմակերպող օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվությունների, տեղական տուրքերի վճարումների առկայությունը և դրանց բացակայության դեպքում միջոցներ են ձեռնարկվել թույլտվություններ ձեռք բերելու և համապատասխան տեղական տուրքերը վճարելու ուղղությամբ։ Վերոհիշյալ օբյեկտների նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացնելու և աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով վարչությունում ստեղծված էլեկտրոնային շտեմարանում պարբերաբար կատարվում է տվյալների ճշտում:
2017թ. հունիսի 30-ի դրությամբ առևտրի և սպասարկման ոլորտում 2017թ. առաջին կիսամյակի համար նախատեսված 677.8 մլն. դրամի դիմաց համայնքի բյուջե է մուտք եղել 750.5 մլն դրամ կամ կիսամյակի պլանը կատարվել է 110.7 %-ով կամ ավել է մուտք եղել 72.7 մլն դրամ:
Անհրաժեշտ աշխատանքներ են տարվել առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու նպատակով:
Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը՝ հետևողական աշխատանքներ են իրականացվել նաև ժամը 24.00-ից հետո գործունեություն ծավալող օբյեկտների նկատմամբ հսկողության ուժեղացման և գիշերային ապօրինի գործունեություն բացառելու համար:

Օրենսդրական դաշտի ապահովում և կատարելագործում

Աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից աշխատանքներ են տարվել նաև 2017թ. ծրագրով նախատեսված առևտրի և սպասարկման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ: Առաջարկություններ են ներկայացվել ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումների կատարելու վերաբերյալ:
Անհրաժեշտ հսկողություն է իրականացվել նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ։ 2017թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի կողմից վնասազերծվել է ընդամենը 7957 թափառող կենդանի: Աշխատանքներ են տարվել նաև Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Երևան քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջներն ապահովելու նպատակով: Ընտանի կենդանիներ պահելու կանոնները խախտելու համար կազմվել է՝ 7 արձանագրություն:
Ներկայումս Երևանում թափառող կենդանիների թիվը կառավարելի և վերահսկելի է:
1-ին կիսամյակում վարչությունում ստացվել է քաղաքացիներից՝ 748 դիմում - բողոք, քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներից և տարբեր կազմակերպություններից՝ 641 նամակ ու գրություն: Վարչության ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ քաղաքացիների դիմում-բողոքներում արծարծված անօրինականությունները հիմնականում վերացվել են։

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 2017 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում իրականացված հսկողությամբ կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների թիվը

 

Երևան քաղաքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի 2014-2017թթ. զարգացման ծրագիր

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
առևտրի և սպասարկումների վարչություն

Լուսանկարներ