ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2014 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2013 թվականի բյուջե (փոփոխություններով 26.12.13թ. դրությամբ)

2. Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջե

3. Երևանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի 2014 թվականի դրույքաչափերը

4. Երևանի քաղաքային համայնքում տեղական վճարների դրույքաչափերը

5. «Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Երևանի քաղաքապետի 14.01.14թ. N 44-Ա որոշում

6. Տեղական տուրքերի և վճարների հաշվեհամարներ

7. 2014 թ. հունվար ամսվա ընթացքում տեղական տուրքերի և վճարների գծով փաստացի ստացված եկամուտներ

8. Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

9. Երևանի քաղաքապետին կից ստեղծված Երևանի քաղաքային համայնքի զարգմացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդին ներկայացված Երևան քաղաքի 2013 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվություն

10. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

11. 2014թ. գնումների պլան

12. «ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

13. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2014 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

14. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի 2013 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» N 132-Ն որոշում

15. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2014 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

16. Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

17. Երևան քաղաքի համայնքային հաստիքների թվաքանակը (ըստ դրույքների) 2014թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ 

18. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2014 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

19. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի ապրիլի 30-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 97-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 162-Ն որոշում

20. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2014 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

21. Երևան քաղաքի համայնքային հաստիքների թվաքանակը (ըստ դրույքների) 2014թ. հունիսի 1-ի դրությամբ

22. Տեղեկանք Երևան քաղաքի 2014 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

23. Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

24. Տեղեկանք Երեւան քաղաքի 2014 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամսվա տեղական տուրքերի եւ վճարների հավաքագրման վերաբերյալ 

25. Տեղեկանք Երեւան քաղաքի 2014 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա տեղական տուրքերի եւ վճարների հավաքագրման վերաբերյալ 

26. Տեղեկանք Երեւան քաղաքի 2014 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի եւ վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

27. Երևան քաղաքի համայնքային հաստիքների թվաքանակը (ըստ դրույքների) 2014թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

28. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի նախագիծ (հանրային քննարկման ներկայացված)

29. Տեղեկանք Երեւան քաղաքի 2014 թվականի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի եւ վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

30. Երևան քաղաքի ավագանուն ներկայացված Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի լրամշակված նախագիծ

31. Տեղեկանք Երեւան քաղաքի 2014 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի եւ վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

32. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի նախագիծ (Երևան քաղաքի ավագանուն ներկայացված վերջնական տարբերակ)    

33. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջե 

34. Տեղեկանք Երեւան քաղաքի 2014 թվականի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ամսվա տեղական տուրքերի եւ վճարների հավաքագրման վերաբերյալ