ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2015 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջե 

2. Երևանի քաղաքապետի 2015 թվականի բյուջետային ուղերձ

3.«Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Երևանի քաղաքապետի 16.01.15թ. N 31-Ա որոշում

4. Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի կանոնակարգ

5. Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագիր

6. Երևանի քաղաքապետարանի հաստիքների թվաքանակը (ըստ  դրույքների) 2015թ. փետրվարի 2-ի դրությամբ    

7. «Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

8. Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի մարտի 18-ի «Երևան քաղաքի 2014 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին»  N 301-Ն որոշում

9. Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի փետրվարի 10-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 265-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 283-Ն որոշում

10. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

11. Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի ապրիլի 30-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 265-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 323-Ն որոշում

12. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

13. Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի ինն ամսվա կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

14. 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը հանրային քննարկման ներկայացված Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի նախագիծ

15. Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանը ներկայացված Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի նախագիծ

16. Երևան քաղաքի 2015 թվականի ճշտված բյուջե