ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2016 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջե

2. Երևանի քաղաքապետի 2016 թվականի բյուջետային ուղերձ

3.«Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Երևանի քաղաքապետի 15.01.16թ. N 35-Ա որոշում

4.«Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծ

5. Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի փետրվարի 9-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 435-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 462-Ն որոշում

6.Տեղեկանք Երևան համայնքի 2016թ. նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդերի վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի համայնքային հաստիքների թվաքանակը (ըստ դրույքների) 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

8.Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի մարտի 18-ի «Երևան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» N 482-Ն որոշում

9.Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

10. Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի կիսամյակի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

11. Երևանի քաղաքապետի 06.07.16թ. «Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 2468-Ա որոշում

12. Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի հունիսի 24-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 435-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» N 553-Ն որոշում

13. Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 435-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 585-Ն որոշում

14. Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

15. Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 435-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 618-Ն որոշում

16. 2016 թվականի նոյեմբերի 4-ից մինչև նոյեմբերի 21-ը հանրային քննարկման ներկայացված Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի նախագիծ

17. Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանը ներկայացված Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի նախագիծ

18. Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 435-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 638-Ն որոշում

19. Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 435-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 656-Ն որոշում

20. Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջե