ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

2017 թ. արխիվային փաստաթղթեր

1. Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջե

2. Երևանի քաղաքապետի 2017 թվականի բյուջետային ուղերձ

3.«Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Երևանի քաղաքապետի 12.01.17թ. N 21-Ա որոշում

4. Հանրային քննարկման ներկայացված Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվություն 

5. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի փետրվարի 14-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 637-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 670-Ն որոշում

6. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 17-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 637-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 681-Ն որոշում

7.Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 17-ի «Երևան քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» N 680-Ն որոշում

8. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի մայիսի 30-ի «Երևան քաղաքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 637-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 726-Ն որոշում

9.Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հաստիքացուցակ

10.Երևան քաղաքի 2017 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն

11. 2017 թվականի նոյեմբերի 8-ից մինչև նոյեմբերի 23-ը հանրային քննարկման ներկայացված Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

12. Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանը ներկայացված Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ