ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական համալսարան

1945թ. հուլիսի 21-ին Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական կոմիտեների խորհուրդը որոշում է ընդունել <<Ինքնուրույն չորսամյա ուսուցումով ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի ստեղծման մասին>>։ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի հիմնադրումը կարևոր նշանակություն է ունեցել հանրապետության կյանքում։ Բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմքում մանկավարժության և մարզական ֆակուլտետներն են։
Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի գրադարանում գործում են ուսումնական, գիտական և գեղարվեստական բաժիններ, ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 196.150 միավոր գիրք։
 
Հասցե` Ալ. Մանուկյան փող. 11