ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավանի համատիրություններ

«Ավան» համատիրություն

Նախագահ՝ Խաչատրյան Կարինե

Հասցե` Խուդյակով փող., «Մանկ. աշխ.» 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 010-61-15‐54

«Ավան‐3» համատիրություն

Նախագահ՝ Արմեն Դալաքյան

Հասցե` Խուդյակով փող., ՙՄանկ. աշխ.՚ 2‐րդ հարկ
Հեռախոս`010- 62‐52‐03

«Ավան‐4» համատիրություն

Նախագահ` Մկրտչյան Մանվել
Հասցե` Խուդյակով փող., <<Մանկ. աշխ.>> 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 093-33‐31‐81, 010-24-27-71


«Դուրյան» համատիրություն

Նախագահ՝ Հովհաննիսյան Նինա
Հասցե` Խուդյակով փող., ՙՄանկ. աշխ.՚ 2‐րդ հարկ
Հեռախոս`010- 61‐56‐50

 

 «Ավան‐1» համատիրություն

Նախագահ՝ Լևոնյան Արայիկ
Հասցե` Խուդյակով փող., <<Մանկ. աշխ.>> 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 010-61‐56‐50

 

 «Չարենց» համատիրություն

Նախագահ` Դիմաքսյան Արթուր
Հասցե` Խուդյակով փող., ՙՄանկ. աշխ.՚ 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 010-61‐56‐50


«Նարեկ» համատիրություն

Նախագահ` Մանուչարյան Առնակ
Հասցե` Ավան‐Առինջ, 1‐ին մ/շ, թիվ7 մ/մանկ
Հեռախոս` 010-62‐13‐48


«Ավան‐Առինջ» 1-ին մ/շ համատիրություն

Նախագահ՝ Քարամյան Մարիետա

Հասցե` Ավան‐Առինջ, 1‐ին մ/շ, թիվ7 մ/մանկ.
Հեռախոս`010- 62‐70‐14

«Տապան» համատիրություն

Նախագահ` Օհանյան Էդիկ
Հասցե` Ավան‐Առինջ, 1‐ին մ/շ, 1/8
Հեռախոս` 091-65‐80‐48

 

«Աճառյան» համատիրություն

Նախագահ` Լևոն Մուրադյան
Հասցե` թիվ4 մ/մանկ
Հեռախոս` 010-62-22-42